Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betaling av skatt og kommunale avgifter

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter

Beskrivelse

De kommunale avgiftene kommer samlet på en faktura som gjerne kommer to eller flere ganger i året. Som innbygger betaler du en årlig avgift for disse tjenestene:

 • Vann - drikkevann og vannforsyning
  Avgiftene dekker kostnaden knyttet til å levere rent drikkevann til hjemmet ditt.
 • Avløp - tilgang til avløpssystemet
  Avgiftene bidrar til å vedlikeholde vann- og avløpsinfrastrukturen, rense avløpsvannet og sikre at vannet som forbrukes er trygt.
 • Avfall - tømming av søppel
  Denne avgiften dekker innsamling og behandling av avfall. Kommunen sørger for å tømme søppelbeholdere og transporterer avfallet til riktig anlegg for resirkulering eller deponering.
 • Feiing - feiing og brannvern
  Avgiften dekker kostnadene knyttet til feiing av skorsteiner og røykkanaler i boliger og næringsbygg. 

Målgruppe

Avgiftene gjelder for alle som eier en bolig eller fritidsbolig i kommunen.

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Prisen på avgiften er beregnet ut fra prinsippet om selvkost. Det betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling ennd et faktisk koster å tilby tjenesten.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt:
Vass- og avløpsanleggslova
Forurensningsloven § 34
Brann- og eksplosjonsvernloven § 28
Forurensningsforskriften kapittel 16.

Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven
Forurensningsloven
Vass- og avløpsanleggslova

Forskrifter

Forurensningsforskriften

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Innfordringskontoret
Telefon:61268100
Epost:innfordring@oyer.kommune.no
Postadresse:Postboks 4 2637 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER

Ansvarlig enhet

Avdeling:Innfordringskontoret
Telefon:61268100
Telefaks:61268280
Epost:innfordring@oyer.kommune.no
Postadresse:Postboks 4 2637 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Åpningstid:08.00-15.00

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-05-24 10:52