Hovedregel: Skatten skal betales ved forfall


Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.

Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Vilkår for å få betalingsavtale


Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Les om vilkårene for betalingsavtale hos Skatteetaten (se særlig pkt. 3.1. og 3.2).

Slik søker du om betalingsavtale - personlig skattyter


Er du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

  • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres

Ta kontakt med oss, så veileder vi deg.


Du kan også søke om betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatten ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd mv. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.

 

Trenger du hjelp?


Slik søker du om betalingsavtale - upersonlig skattyter


Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere.

Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden. Bedrifter må legge ved disse dokumentene:

  • siste årsregnskap
  • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
  • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld