Program:

  • Gården som produsent,bruker og leverandør av fornybar energi
  • Landbrukets og gårdens energiressurser
  • Gårdens behov for varme, kraft og transportenergi - hvordan dekke dette med bio- og solenergi
  • Investerings -og driftskalkyler
  • Bioenergi i praksis. Visning på flisfyringsanlegg

Påmelding innen den 5.desember til:

post@energigarden.no

landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

 

Energigården – senter for bioenergi.

På energigården vil vi gjøre flere bevisste på hvilke muligheter som finnes knyttet til bioenergi og andre fornybare energikilder. Vi har vært nær fossilfrie i 25 år og vet at det er mulig. Derfor leverer vi tjenester innen dette fagfeltet og inviterer både skoler, bedrifter og myndigheter til gården for omvisning og deltakelse i fysiske aktiviteter. Vårt mål er at flere skal handle og ta grep for en bedre framtid – ikke bare snakke om det. Første skritt på vegen er å vise hvordan det kan gjøres.

 

For mer informasjon om Energigården, kan du lese her

 

Bio-og solenergi.pdf

Program_bio og solenergi i landbruket.pdf