Tilbudet kan gis til personer i forbindelse med utredning av arbeidsevne.

Søknadsskjema finner du her: Søknad om plass ved Øyer Arbeidssenter (DOC) (PDF)

Trenger du bistand til utfyllingen kan du kontakte Bjørn Rønningen på mobil 482 76 351 eller på tlf. 61 27 57 90.