Søknad sendes via søknadsskjema, som du finner her: Søknadsskjema.

Arkiv ID som må brukes er: 22/404.

Du må også søke via www.vigo.no.

Velkommen som lærling i Øyer kommune!