Buss fra Statoil Tretten kl 11.00, Statoil Tingberg kl 11.15 og Hafjell Hotell og Apartments kl 11.20.

Påmeldng til Servicetorget, Rådhuset tlf. 61 26 81 00 senest 27. september.

Egenandel kr 50,-. Buss kr 50,-. Betales ved inngangen.

Velkommen!