Vil du bo på hytta? Da er det enkelte ting du bør være klar over. Vi har utarbeidet et informasjonsskriv om temaet og håper dette kan være til hjelp.
 
Kort oppsummert gjelder følgende:
1. For å bruke fritidsboligen som bolig, forutsetter dette en bruksendring. Dette er søknadspliktig, gebyr kr. 5 750.
2. Bruksendring krever ferdigattest, gebyr kr. 5 520.
3. I de fleste tilfeller må man søke om dispensasjon fra reguleringsplanen, gebyr kr. 13 300.
4. Dispensasjon innvilges kun for høystandardhytter og gis midlertidig i inntil 10 år.
5. Endring i kommunale avgifter.
 
Gebyr vil følge det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ. Vi tar forbehold om endringer av gebyrer og annet. 
 
 
Når det gjelder strømstøtte har denne ordningen blitt justert og åpner nå for strømstøtte til husholdninger som bor fast i fritidsbolig. 
Det er imidlertid viktig å være klar over følgende:
 
Forholdet til plan- og bygningslovgivningen
Det understrekes at dette forskriftsforslaget ikke endrer lovmessigheten av å benytte fritidsbolig som fast bosted etter plan- og bygningsloven. Forslaget betyr ikke at staten har tatt stilling til lovligheten av bruken, eller at kommunene er avskåret fra å følge opp saker etter plan- og bygningslovgivningen.»