Hva er en boligplan?

Boligplanen skal si noe om:

  • hvordan du kan bruke tiden som leietaker til å forberede deg på å kjøpe din egen bolig.
  • hvordan du sikrer at du får en god og trygg bosituasjon.

Mer informasjon om boligplan finner du her.

Din boligplan

Kommunal bolig skal være et utgangspunkt for å komme videre med ulike utfordringer i livet. Målet med å leie kommunal bolig er å stabilisere livssituasjonen og få trygghet til å legge planer for hvordan du vil bo i fremtiden.

Boligplanen skal beskrive hvilke mål du har for å bo i kommunal bolig, og hvordan du vil samarbeide med kommunen for å få en god og trygg bosituasjon. Planen skal også sette langsiktige mål for hvordan du ønsker å bo i fremtiden. Hvis dere blir enige om at det etter hvert er realistisk å kjøpe egen bolig, skal planen avklare hvordan du samarbeider med kommunen om dette.

Hvorfor lage boligplan?

Når du får tildelt kommunal bolig vil du få en tidsbegrenset leiekontrakt. Leietiden er 3 år. Dette gir deg mulighet til å få en god bosituasjon og rydde i forhold du trenger å få kontroll over. Du kan ha et langvarig behov for kommunal bolig, men leieperioden kan også være en tid du bruker til å forberede deg på å kjøpe egen bolig.

På lang sikt vil det lønne seg økonomisk å eie bolig og ikke leie. Dersom du eier egen bolig, er du dessuten sikret en stabil bosituasjon i et bomiljø der du velger å bo.

Hvordan får du din boligplan?

Boligkontoret vil tilby deg å lage en plan for hvordan tiden i kommunal bolig skal brukes. Dere utarbeider en boligplan der du på bakgrunn av din situasjon samarbeider med kommunen om å nå dine mål.

Ta kontakt med bolig og eiendom for å sette opp din boligplan.