For mange av de bosatte er det utfordrende å komme seg til og fra butikk og andre nødvendige ærend. Flyktningtjenesten ønsker derfor å høre om det er noen som har sykler stående som de vil gi bort. Det er behov for sykler både til barn og voksne, men de må være i orden og klare til å tas i bruk.

Om du ønsker å bidra kan du sende informasjon til Servicetorget på e-post, eventuelt ringe 61 26 81 00, så tar Flyktningtjenesten kontakt med deg.