Arbeidet er hovedsakelig på dagtid, men det kan bli behov for noe kveld og helg.

  • Det er og krav om førerkort klasse B. 
  • Politiattest etter Lov om helsepersonell § 20 a leveres før tiltredelse.
  • Det kreves også helseattest.
  • Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er et krav.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du under her.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Spørsmål om arbeidsplassen og tjenesten kan rettes til: Arne Johansen, avdelingsleder Bo- og avlastning, Tlf. 915 97 624 eller arne.johansen@oyer.kommune.no 

Søknadsfrist: 20.11.22