Brua over Lågen (fagverk­bru) ble åpnet i 1895 etter to år med anleggsarbeid. Dermed ble det slutt på ­fergetrafikken over Lågen ved Sundhaugen.

Samfunnshuset
Forsamlingshuset var i kommunens lokale i Bjørkholt inntil det ble bygd nytt her i 1960. I første etasje var det banklokaler, i andre etasje kafe og vaktmesterleilighet. Senere kom det flere påbygg. Kontorbygget sto innflytningsklart i 1966, og i 1983 var enda en utvidelse klar med posthus og forsikringslokaler.

Brustad
Karsten Nordgård og Gunnar Flatemo kjøpte i 1939 eiendommen Brustad av Tretten Ungdomslag. Nordgård startet selskapet Brustad Bensinstasjon A/S i 1947/48 og drev med bensin, rekvisitasalg og verksted. Senere også bilsalg, Rambler, Mazda, Isar, Goggomobil og Hillman.

Flatemo bodde i en av leilighetene i Brustad inntil nytt hus ble bygget på nabotomta Bruvang nord for Brustad. Det var garasjer i underetasjen og bolig over. Bygget var ferdig rundt 1952.  I 1958 ble det anlagt garasjer mellom eiendommene. Nordgård kjøpte senere tomt for å fortsette med verksted og bilsalg i Lågenveien.

Pålsrudkiosken
Kristian Pålsrud åpnet en is-kiosk 17.mai 1950 og drev den i 27 år. Prisen for en ispinne (Døla Is) var i 1950 25 øre. Ønsket og behovet for større vareutvalg gjorde det nødvendig med flere utvidelser. Etter utbyggingen i 1953, ble det et langt bredere utvalg.

Kongsvegen
Vegtraseen gjennom Tretten sentrum er en del av den “Trondhjemske ­Hovedvei gjennom Gudbrandsdalen” bygd først på 1700 tallet. Brua over Moesbekken, sør for bensindstasjonen, er et mesterverk fra 1760.

Strømstad
Gudbrand Fjerdumsmoen (1918-2002) var fra Ø. Gausdal.  Han kom til ­Tretten som ansatt i J.C.Haugs Sønner i forbindelse med gjenopp­byggingen etter krigen. I 1947 startet han egen ­rørleggerbedrift på Tretten.

Bjørkholt
Reist sent på 1890 tallet som middelskole av Ragna Jørgensen fra Trondheim. Skolen hadde opp til 40 elever og to ansatte lærere i tillegg til henne. Øyer kommune og Øyer Sparebank overtok Bjørkholt i 1913, og gjorde det til kommunehus på Tretten. Innflytting i 1914 med flere offentlige ­kontor, ­bankkontor, folkeboksamlinga, festsal og vaktmesterleilighet.
Første­ ­formannskapsmøte avholdt der 17.2.1914.