Med bakgrunn i de nasjonale retningslinjene, bes besøkende til Øyer helsehus om å bruke munnbind.