Kommunene Lillehammer, Gausdal, Ringebu og Øyer deltar i et interkommunalt samarbeid for å utvikle gode pasientforløp. Det arbeides med utfordringer og muligheter, og ikke minst å sette konkrete mål for forbedringsarbeidet. Dette skal bidra til utvikling av gode og helhetlige tjenester innen psykisk helse- og rusarbeid.

Brukerundersøkelsen er i sin helhet designet av brukere. Brukerrepresentantene har allerede intervjuet brukere og det vil de fortsette med. For å nå flest mulig er det i tillegg laget en nettversjon av brukerundersøkelsen.

Bli med! Vi vil gjerne høre din stemme for å videreutvikle gode tjenestetilbud. 

 

Du kan delta i brukerundersøkelsen her: Brukerundersøkelse