Budsjettkonferansen ble avholdt med Formannskap og gruppeledere.

Virksomhetslederne i Øyer kommune presenterte sine utfordringer og muligheter 2015, i forkant av at Formannskapet skal innstille på Økonomiplan 2015-2018 og Årsbudsjett 2015 i sitt møte 4. november. Endelig vedtak blir i kommunestyrets møte 27. november.

Budsjettkonferansen er nå tilgjengelig som arkivsending.

Budsjettkonferansen