De fem sektorlederne i Øyer kommune presenterte sektormål, prioriterte tiltak og aktiviteter og utfordringer for 2016. Deretter var det paneldebatt med spørsmål fra politikerne.

Formannskapet skal innstille på Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 og Årsbudsjett 2016 i sitt møte 3. november. Endelig vedtak blir i kommunestyrets møte 26. november.

Budsjettkonferansen er nå tilgjengelig som arkivsending, under Politikk.