Har du spørsmål til coronaviruset, ta kontakt med Folkehelseinstituttet på telefon 815 55 015.

Det er opprettet en kontakttelefon for innbyggerne i Øyer, Gausdal, Nord-Fron og Sør-Fron; tlf. 480 75 383. Kontakttelefonen er åpen mandag, onsdag og fredag kl. 8-12.