Har du spørsmål til coronaviruset, ta kontakt med Folkehelseinstituttet på telefon 815 55 015.