Det er nå påvist flere tilfeller med coronasmitte i Norge. Vi opplever en del henvendelser fra bekymrede personer som har spørsmål knyttet til coronasmitten. Vi ønsker derfor å formidle følgende informasjon.

Reiseråd:

Det er Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet som publiserer de offisielle reiserådene for nordmenn. Kommunen eller fastlegene gjør ingen egne vurderinger knyttet til dette. Vi følger rådene Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet gir. Disse reiserådene finner du her:

Folkehelseinstituttets reiseråd i forbindelse med corona:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Utenriksdepartementets side om reiseråd (trykk på det landet du skal reise til):

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/

Når skal man mistenke smitte ved coronavirus?

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  1. Har vært i et område i verden med virusspredning (Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia)

  2. Har vært i nærkontakt med en person med påvist coronavirus.

Hvis man er i en av disse tre kategoriene innenfor siste 14 dager og får symptomer skal man få mistanke.

Hva gjør man ved mistanke om coronavirus:

Hvis man mistenker smitte med coronavirus skal man ringe fastlegen sin eller på legevakta (tlf. 116 117). Man skal ringe og ikke møte opp personlig for å unngå smitte til andre pasienter på venterommet. Hvis det foreligger mistanke om corona skal det gjennomføres testing. Dette får man instruksjoner om fra fastlegen/legevakta når man ringer.

Råd for forebygging av smitte:

  • Man antar at smitten skjer som ved vanlig forkjølelse – altså ved nærkontakt og dråpesmitte (dråpesmitte er små dråper i lufta som hostes ut av en som er forkjølet).

  • Man bør hoste/nyse i papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.

  • Sørg for god håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk. Vi er inne i sesong med både influensa og omgangssjuke så det er viktig uansett. Utbruddet med coronaviruset er en god anledning til å minne om viktigheten av dette.

  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Har du spørsmål om coronaviruset?

Se informasjon på hjemmesidene til folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Hvis du ikke finner svar der kan du ringe Folkehelseinstituttets publikumstelefon: 

815 55 015. Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30.