Øyer kommune har fått tildelt kr. 2.076.215,- i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. I første tildeling den 12. oktober ble det bevilget kr. 1.790.000,- til 10 virksomheter. Det er derfor kr. 286.215,- disponibelt i 2. søknadsrunde. Søknadsfrist 15. november.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i Øyer kommune.  
Formannskapet er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren.

For mer informasjon, retningslinjer for fondet og søknad: www.regionalforvaltning.no