Idrettsrådets arbeidsoppgaver er å:
 - være samordningsutvalg for idrettslagene og ta opp saker av felles interesse
 - kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen
 - samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt særlig de økonomiske, for utbygging, drift og administrasjon
 - behandle, prioritere og samordne idrettslagenes henvendelser til kommunen og oversende fellessøknader til denne i samsvar med gjeldende frister
 - sette opp arbeidsplan i samsvar med de kommunale søknadsprosedyrer og tidsfrister
 - informere kommunens ledelse og innbyggere om idrettslagenes virksomhet
 - avholde fellesmøter med idrettslagene etter behov
 - evt være representert på idrettskretsens ting og ledermøter og
 - å sende årsrapport til kommunen, idrettslagene og idrettskretsen.

Les mer om Øyer idrettsråd her.