Lions Club Øyer-Tretten har i høst inngått et samarbeid med Øyer Kulturskole. Klubben bidrar med økonomisk støtte og trår til med dugnadsarbeid når det trengs. - Med dette ønsker Lions Club Øyer-Tretten å vise at vi er tilstede for de unge i bygda, sier visepresident Trond Erik Dalbu.

Midler som Lionsklubbene samler inn under Lions Tulipanaksjon i april skal gå til barne- og ungdomsarbeid under mottoet  "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne". I Øyer styrkes et tilbudet til de kulturinteresserte.

Kulturskolen mottar i dag ingen form for tippemidler eller sponsorstøtte fra næringslivet. Midlene fra Lions skal brukes til prosjekter som gir elever og lærere positiv inspirasjon. For teatergruppa betyr dette at de nå har mulighet til å leie inn ekstern instruktør/koreograf som kan skape ekstra engasjement. Et viktig poeng når det gjelder støtten er at de skal gå til enkeltprosjekter. Et eksempel er et danseprosjekt for gutter. (Frikar med instruksjon).
Forutsigbarhet
- Vi må fremstå som en finansiell aktør de kan regne med, poengterer Dalbu.
Klubben har derfor inngått en fem-års plan med kulturskolen. Det første bidraget pålyder 25.000 kroner. Fra 2014 utbetales 10.000 kroner pr. år i de kommende årene. Kulturskolen kan i tillegg søke Lionsklubben om inntil 5.000 kroner ekstra pr. år fra og med 2013. Rammen er inntil 75.000 kroner.
Klubben har allerede gjort sin første dugnadsinnsats. Da kulturskolen i desember feiret 30-års jubileum, stilte 12 av klubbens medlemmer som parkeringsvakter.
Som motytelse stiller kulturskolen med kulturelle inslag på arrangementer i Lions-klubbens regi og profilerer Lions' logo i trykksaker i forbindelse med arrangementer.