Det er Karrieresenteret Opus Lillehammer som står for veiledningen. Bakgrunnen er at noen ganger trenger vi hjelp til å finne nye muligheter og se ressursene våre på nytt.

Karriereveiledning er en form for samtale som gir hjelp til selvhjelp. Samtalen gir deg informasjon og hjelp til å se de muligheter som finnes i utdanningssystemet og i arbeidslivet. Samtalen er fortrolig og konfidensiell, og den varer ca. 1 time. Ved behov kan du få flere samtaler.

I vår vil karriereveileder være tilstede på Øyer bibliotek kl. 12-15: 13. mars, 10. april, 24. april, 8.mai, 5. juni og onsdag 19. juni. Du kan lage egen avtale om veiledningstime innenfor disse tidene, eller bare møte opp og gjøre en avtale. Ta kontakt med biblioteket hvis du ønsker nærmere informasjon, tlf. 61 27 86 23.

Karriere-Oppland - Logo