For kommunens vedkommende må det settes inn vedlikeholdstiltak på en del veger, bl.a. Sagodden – Tårstad, Toppavegen, Kjørkjevegen, Doktorbakken, Øvregate, Klukkerstien og Kramprudvegen. Kvaliteten på flere bekkelukkinger må vurderes etter hvert.

Det er søkt Statens Vegvesen (SVV) om dispensasjon fra aksellastrestriksjonene for å kjøre inn masser på vegene, men arbeidet vi nok ikke starte opp før onsdag. Mandag kveld var alle kommunale veger framkommelige, men noen av dem har betydelige skader.

Kommunens mannskaper vet også at deler av fylkesvegen fra Tårstadkrysset mot Prestegården ser ut som et elvefar og ikke er framkommelig med kjøretøy. Det samme gjelder privat veg Nygårdsbakkan.