Sommerjobbannonse 2013

Alle foto fra Innovasjon Norge.