Som følge av økt vannføring i hovedelver og sideelver har kommunen etablert økt beredskapen innenfor vann- og avløpssektoren og på vegsektoren. Våre mannskaper vil løpende følge situasjonen. Det er pr dato ingen tegn eller indikasjoner om kriser eller kriselignende situasjoner i noen deler av kommunen.
 
Vi oppfordre alle om å hjelpe til med å holde åpne private grøfter- og stikkrenner, og melde fra hvis det skulle oppstå situasjoner hvor det må iverksettes tiltak.
 
Telefonnummer: 975 84 240
 
22.5.13 - kl. 19.10