Vannet vil bli satt på igjen uten nærmere varsel.

Vannet anses ikke som helsefarlig selv om det kan oppstå missfaring. Ved missfaring tapper man til vannet klarnet.
Henvendelser kan rettes til kommunens vakttelefon på VA: 97 58 42 40
 
Virksomhet Vann og Avløp