Det er tatt vannprøver av badevannet på badeplassene i Øyer kommune: Blombergvika, Bådstødammen og Mageli Camping. Prøvene viste at det var god badevannskvalitet.