Ner-Åsta bru ble åpnet 21.7. og ordfører og fremmøtte turgåere og hyttefolk berømmet Grønnvold for flott frivillig innsats.
Lengre innover råket mellom Ner-Åsta og Skjelbua har Fjellstyret i sommer lagt ut planker over flere blauthøl, så nå kan en gå turrskodd innover mot det indre området i Øyerfjellet.
Det anbefales en tur etter dette råket, det er mange flotte turmål og flere åpne buer til disposisjon her. God tur ønskes, du får i alle fall en lettere start på turen med den nye brua på Ner-Åsta.