For å melde fra om slike funn, kan du ringe leder av beite- og gjeterlaget i Øyer østfjell, Astrid Olstad på tlf. nr. 911 53 727, evt. politiet på tlf. nr. 02800.

Her kan du lese mer om bjørnejakta i GD.