Vi ønsker med dette initiativet å gi kommunens innbyggere en mulighet til å bli bedre kjent med de tilbud som gis dag og kveld på "huset",- og i avdeling for arbeid og aktivitet ellers. Det vil bli omvisning på senteret og besøkende vil få nærmere kjennskap til de produkter som lages og tjenester som ytes ved senteret. Vi innvier vår "nye" kantine som er pusset opp av noen av brukerne. Vi har også etablert en liten butikk i lokalet med muligheter for gode kjøp. I den sammenheng har vi også et par overraskelser "på lur". På ettermiddagen vil Frivillighetssentralen delta. Så blir det selvsagt kaffe og "biteti".