Øyer kommune har dokumentert gode resultater gjennom alle fem årene i bedreVA. På avløp har kommunen gode resultater på alle de fem vurderingskriteriene. På vann er kvalitet og annet helt topp, det gjenstår bare litt på å få redusert vanntapet. Øyer kommune er den kommunen som har høyest gjennomsnittlig kvalitetsindeks de siste fire årene etter Ullensaker og Asker, som ble kåret til årets kommune i hhv. 2011 og 2012.

På spørsmål fra Norsk Vann om hva som gjør VA-tjenestene i Øyer så gode, er Magne Fossum, ingeniør i VA, klar på at en viktig årsak er gode VA-anlegg og dyktige folk. « – Alle tekniske anlegg er tilknyttet et moderne drifts- og overvåkningsanlegg, og forebyggende vedlikehold har høy prioritet. – Vi har hele tiden hatt engasjerte politikere og rådmenn som har skjønt viktigheten av å ha et godt utbygd vann- og avløpsnett med god leveringssikkerhet for å få til vekst og nye virksomheter i kommunen. Oppnådd utvikling i Hafjellområdet er et godt eksempel på dette.

På driftssiden må vi redusere vanntapet. Vi har derfor fått etablert flere sonevannmålere som forenkler vannlekkasjesøkene.

Vi skal gjennomføre flere større investeringsprosjekter de to kommende årene også. Vi er i gang med å bygge en avskjærende avløpsledning fra Hafjell med døgnutjevning mot Lillehammer renseanlegg. Dette skal øke kapasiteten og fange opp de store belastningsperiodene jul, vinterferie og påske.

I virksomhet VA har vi dyktige medarbeidere med mange års erfaring med ansvar for planlegging, utbygging og drift av kommunens VA-anlegg. Fire av de totalt ni ansatte i virksomheten har lengre enn 30 års tjeneste i kommunen. Da gjennomsnittsalderen i virksomheten er 56 år, blir det en stor utfordring å få rekruttert nye medarbeidere med riktig VA-kompetanse de nærmeste årene. – Men Øyer har kompliserte og gode VA-anlegg. Dette bør interessere folk med VA-kompetanse!»

Foto: Vegvesenet.