Martin Germann har overtatt Paola Grues liste og en vikarliste.

Helge Lindberg har valgt å redusere sin fastlegeliste, og mange av hans tidligere pasienter vil nå få tildelt Dag Olav Vrålstad Nilssen som sin nye fastlege. Fordelingen av pasienter på listen gjøres av den statlige helseøkonomiforvaltningen  og skjer elektronisk ved et tilfeldig utplukk av pasienter. Hverken lege eller kommune har derfor noen innflytelse når det gjelder fordeling av pasientene.

Helge Lindberg og Dag Olav Vrålstad Nilssen er ellers kolleger ved samme kontor og det kan samarbeides og gis veiledning ved behov og med samtykke fra pasienten.

Vi er svært glad for at vi nå har tre fastleger på plass i Øyer. Alle tre kjenner hverandre fra før. Martin Germann har praktisert ved kontoret siden juni måned og Dag Olav Vrålstad Nilssen har vært turnuslege i Øyer.

Øyer legekontor er fortsatt lokalisert til GE - bygget på Tingberg. Prosessen med å få nye  lokaler i Øyer sentrum er i gang, men det vil ta tid før disse kan forventes å være klare. Nærmere informasjon vil bli gitt etter hvert som ulike forhold er avklart.