Ved å utgi seg for å være privatpersoner, har Forbrukerrådet i mai og juni i år henvendt seg til alle kommunene på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Hver kommune fikk 19 henvendelser fordelt på seks sektorer: «Barn og skole», «Tekniske tjenester», «Sosiale tjenester», «Pleie og omsorg» og «Fritid og kultur».

Det ble sendt tre separate e-poster og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. Og hos hver kommune ble det lett etter 14 forskjellige informasjonselementer på internett. Spørsmål har blant annet vært prisinformasjon om skolefritidsordningen og saksbehandlingstid for byggesaker. Dersom e-posten ikke er besvart innen fem virkedager, får kommunen ikke poeng for svartid. Likevel legges det vekt på svarkvalitet dersom svaret kommer innen 10 virkedager. Svar etter 10 virkedager gir ingen poeng.

Forbrukerrådet har testet i hvilken grad kommunene gir god informasjon om forskjellige tjenester, ikke tjenestenes innhold og kvalitet.

Til sammen er de 428 kommunene i Norge, samt Oslo kommune med sine 15 bydeler, testet på 18.163 punkter.

Her kommer du til NRK sin omtale av undersøkelsen: NRK og her GD sin: GD