Sistnevnte er en fellesbetegnelse på mange forskjellige sykdommer som angriper hjernecellene våre og svekker bl.a. hukommelse, språk og orienteringsevne. Dessverre har over 70 000 mennesker i Norge i dag demens og antallet vil fordobles i løpet av de neste tiårene. Også mange unge rammes.

De fleste har vel lagt merke til at årets TV-aksjon går til demens. Midlene vil bli brukt på forskning, aktivitetstiltak for økt livskvalitet hos de som er rammet, samt informasjon.

Øyer Demensforening håper å kunne bidra til dette arbeidet lokalt. I første omgang arrangerer de et åpent møte om demens, der Terje Hagen vil snakke litt om TV-aksjonen 2013. Han er daglig leder av fylkeskontoret for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Ritt Nielsen fra alders-psykiatrisk avdeling på Sannerud viser film og forteller om sykdommen. Demenskoordinator i Øyer kommune, Britt Haaland gir en orientering om hva slags tilbud som finnes for demente i kommunen vår. Selvsagt vil Øyer demensforening og styret presentere seg - og håper på flere medlemmer!

Temamøtet holdes på Bakketun torsdag 17/10 kl. 18.00 og er beregnet både på personer med demens, pårørende, helsepersonell og alle oss andre som før eller siden vil bli berørt av sykdommen. Kaffe og tid til en prat blir det også.

Øyer demensforening ble startet 10.06.2013. Interimstyret består av :

Åse Kraabøl

leder

908 86 556

asekraab@bbnett.no

Brit Haaland

nestleder

991 08 022

br-haala@online.no

Liv Sissel Sørhage

sekretær

950 58 834

liv.sissel.sorhage@oyer.kommune.no

Ingunn Skjerve Løken

kasserer

416 32 122

ingunn.skjerve-loken@telenor.com

Aud Aspelund Slåsletten

styremedlem

915 73 323

aslaasle@online.no

Demensforeningen håper å kunne skape treffpunkter for pårørende, der erfaringer utveksles og der fagfolk kan gi råd. Ellers går Øyer kommune inn i ei spennende tid med utbygging av Tretten sjukeheim og trivselsprosjekter for demente. Kanskje kan Øyer demensforening bidra med noe her. Enda er de i startgropa, men tror at medlemmene etter hvert vil komme med ideer og tanker om framtidige aktiviteter.

Bildet viser de fem medlemmene i interimstyret, fra venstre Brit Haaland, Ingunn S Løken, Liv Sissel Sørhage, Aud Slåsletten og Åse Kraabøl.