Konkurranseregler:

Konkurransen er åpen for alle. Hver deltaker kan sende inn maksimalt 5 bilder til konkurransen.

Bildene må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1 MB) og i jpg-format. Bildene må være tatt i Øyer. Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelle personer på bildet. Ved bilder av barn under 15 år må foreldre samtykke på barnets vegne. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.

Øyer kommune forbeholder seg retten til å offentliggjøre innsendte bilder og bruke bildene i Øyer kommunes kommunikasjonskanaler (eget trykt materiale som publikasjonen Hærdera, brosjyremateriell, o.a., nettsider og sosiale medier). Bildene kan bli beskåret i forbindelse med eventuell offentliggjøring.

Juryen består av tre personer som plukkes ut av Øyer kommune. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal presentere Øyer kommune som bosted, i fritid, aktiviteter av alle slag, og naturen i kommunen. Juryens avgjørelse er endelig.

Innsending:

Frist for innsending er 12.12.2013. Bilder til konkurransen sendes som vedlegg til e-post til: postmottak@oyer.kommune.no. E-posten må også inneholde fotografens navn, adresse og telefonnummer. I tillegg må det bekreftes at eventuelle personer på bildet har gitt sitt samtykke til offentliggjøring.

Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen, og for å kreditere rett fotograf ved eventuell publisering. Etter konkurranseperiodens slutt vil de øvrige av disse opplysningene bli slettet.