De gir høy poengsum på de aller fleste områder. Det eneste hovedområdet der Øyer scorer dårligere enn landsgjennomsnittet på denne undersøkelsen, er servicetilbudet. Dette tyder på at det er jevnt over godt å være innbygger i Øyer. Det i seg selv er veldig positivt.

Øyer får særlig høy score på trygghet, - innbyggerne opplever at det er svært trygt å bo i Øyer kommune.

De enkeltområdene som utpeker seg som særlig positive, er renovasjon og renovasjonsselskapet GLØR, friluftsliv, butikktilbudet, idrettstilbudet og ikke minst den nye Øyerhallen og nye Solvang skole.

Øyer lavere score enn landet som helhet på 5 enkeltspørsmål: Muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet (4,3 mot 4,4), Støynivået der du bor (4,7 mot 5,1), Møteplasser der du kan treffe andre (3,7 mot 3,8), Bank, post og forsikring (3,3 mot 4,2) og Næringsutviklingen (3,6 mot 3,8). De tre første av disse har likevel en score over 4, dvs. «fornøyd» på skalaen, slik at de av disse som beveger seg ned på «mindre fornøyd»-betegnelsen kun er de tre siste. Med andre ord: På alle andre områder scorer Øyer over landsgjennomsnittet.

Her en framstilling av svarene fra innbyggere i Øyer sammenlignet med samme og samtidige undersøkelser over hele landet:

Innbyggerundersøkelsen 2013 Fordeling på dimensjoner_550x450.jpg

Så merker vi oss at kjennskapen til  kommunens folkevalgte og kommuneadministrasjonen er liten blant mange (ca en tredjedel), så der har vi en utfordring.

Konkrete saker som innbyggere er mindre fornøyde med: Flere Innbyggere opplever at tannlege- og legesituasjonen ikke er tilfredsstillende. Videre opplever mange innbyggere at kommunen bruker for mye penger og ikke har økonomistyring. Flere innbyggere ønsker flere idretts- og kulturaktiviteter. Og det oppleves som vanskelig å få kjøpt seg bolig i Øyer. Det oppleves også at barnehagepolitikken er rotete, selv om barnehagene er bra. Og ellers er det flere negative kommentarer på forholdet Tretten - Øyer, samt E6 og bom. Men i det store og det hele scorer Øyer høyt på innbyggerundersøkelsen. Det kan vi være stolte av.

I alt besvarte 123 innbyggere undersøkelsen. Ordføreren og rådmannen takker alle som svarte på undersøkelsen. Vi er faktisk en god kommune å bo i!