Øyer kommune ønsker å få mer kunnskap om helse, trivsel og hvordan det er å leve og bo her. Det finnes mye statistikk om sykdom og «uhelse», men det er mindre kunnskap om hva som bidrar til god folkehelse, trivsel og livskvalitet Studien gjennomføres av Østlandsforskning og resultatene som kommer fram i studien vil bl.a. bli brukt til å gi kommunen en god folkehelseoversikt.

Til den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen er det rekruttert lokale organisasjoner Disse har ansvar for å dele ut spørreskjema og svarkonvolutter til utvalgte adressater i kommunen. I Øyer kommune er det frivillighetssentralen, bygdekvinnelaget og sanitetsforeningene som stiller opp på dugnad for å dele ut spørreskjema.

Hvis du ikke er hjemme, vil spørreskjemaet bli lagt i postkassa. Det ligger med frankert svarkonvolutt.

Vi håper at flest mulig ønsker å delta i undersøkelsen.

Folkehelse plakat.JPG