I uke 12 skal vi foreta noen bygningsmessige forbedringer på Tretten vannverk og da vil også Tretten forsynes med vann fra Øyer vannverk.
Dette skal ikke føre til endringer i vannkvalitet, men det kan oppstå mindre endringer i vanntrykket.