I styrets forslag sies det:
"Denne personen har vært medlem i Historielaget fra 1994. Vedkommende er svært lett å spørre, og har alltid et svar samme hva en nykomling måtte ha å lure på. Ordet "nei" finnes ikke i denne personens vokabular. Dette er en arbeidsmaur, som Gudmund uttrykker det. Alt blir gjort, og mange ganger mer enn det som kan forventes. I det stille, uten å framheve seg sjøl. Alt for Historielaget kunne fint passe som valgspråk. Vi regner med at vi har samtlige i årsmøtet med oss når styret nå foreslår som æresmedlem ho TORDIS TRØNNES!"

Til stående applaus ble Tordis æresmedlem i Øyer og Tretten Historielag. Mer om historielaget finner du her: http://www.oyerogtretten.historielag.org/index.php

Tordis har også en historie i Øyer kommune - det er ikke lenge siden hun rundet 40 års trofast tjeneste i kommunen! Mange av adjektivene fra historielaget kunne vært brukt også i denne sammenheng - arbeidssom og pliktoppfyllende, og med en kunnskap som er nyttig på mange områder. All heder og ære til Tordis!