Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, kontakt Aktivitetskoordinator Bo Lindblad, bo.lindblad@oyer.kommune.no, tlf.: 61 26 81 28 / 95 23 48 31.

 

Øyer kommune har tatt initiativet til et samarbeid med næringslivet og kultur- og idrettsforeninger for å bedre tilretteleggingen for friluftsliv i nærmiljøet. Nærturer og synliggjøring av gode turmuligheter der folk bor, er to av suksessfaktorene kommunen håper vil bidra til å få flere i aktivitet.

Merking av turstier der folk bor skal gi økt verdiskapning for lokalsamfunnet og bidra til forebyggende folkehelsearbeid, gi bedre turistopplevelse og ivaretakelse av kulturminner.

Artikkelen i siste Øyermagasinet kan gi inntrykk av at konkurransen Øyer 10'ern allerede er i gang, men først må stiene merkes ferdig og kart trykkes - så vi har fortsatt behov for din innsats.