Øyer kommune har med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtatt målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2013-2017.
Saken legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside, servicetorget og biblioteket i Øyer og Tretten. Frist for uttalelse er 13. juni.

Annonseteksten kan leses her (DOC) (PDF)
Målsettinger for forvaltning av hjortevilt: Klikk her (DOC) (PDF)
Særutskrift av sak 27/13 i Planutvalet: Klikk her
Særutskrift av sak 28/14 i Planutvalget. Klikk her