Kommunestyret fattet dette vedtaket:

"Øyer kommunestyre støtter opplandsordførernes opprop mot statens tilbud i landbruksoppgjøret, og beklager ordførerens manglende engasjement for landbruksnæringen.  En næring som betyr svært mye for Øyer kommune og regionen."

Vedtaket ble gjort med 15 mot 9 stemmer (1 representant var fraværende).

John Berge, H ba om følgende protokolltilførsel: "Høyres gruppe stemte imot forslaget."

Bondeaksjon 2.jpg

Bondeaksjon 3.jpg

Alle foto: Arne Skogli.