Helge Lindberg fratrer sin stilling som fastlege 12.september. Bjørn Steinert Svendsgaard overtar fastlegelisten.

Dag Olav Vrålstad Nilssen går ut i 1 års permisjon fra 1.oktober. I denne perioden vil Mantas Busevicius vikariere.