Tirsdag 18.november var det oppstartmøte med alle entreprenører ( bygg, vvs, rørlegger, elektro og arkitekter).
Det ble en stor gjennomgang av bygget, tegninger og planlegging rundt videre fremdrift og mange spørsmål byggeteknisk.

Det vil komme en fremdriftsplan i etterkant av dette møte.

Oppstart vil skje den 01.12.14, da vil det i hovedsak være graving og omlegging av vei som det startes med.

Fra den datoen vil det ikke være mulig for ansatte å parkere andre steder enn i «gruva» som vi har til disposisjon og den midlertidige parkeringsplassen på ander siden av Øvre gate bofellesskap. Parkering utenfor kjøkkenet og i rundkjøringa ved sykehjemmet vil KUN være for besøkende og ansatte som skal kort innom. Ber alle ansatte om å respektere dette da det vil være mye anleggstrafikk og de skal fylle masse ned mot samfunnshuset.

Det vil ikke bli startet med noe ombygging innom hus før 01.01.15.

Informasjonsmøte vil bli den 09.12.14 kl. 14.00 – 15.00 for alle ansatte ved Tretten sjukeheim og kl. 17.00 – 18.00 for pårørende og naboer

Egen invitasjon vil bli sendt ut i løpet av denne uken.