Formannskapet i Øyer kommune sluttet seg til foreliggende Utviklingsplan for Øyer kulturskole 2015 - 2025 og vedtok å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Planen finner du i boksen til høyre på siden.

Frist er satt til 01.11.2014.

Innspill eller merknader til planen sendes skriftlig til: Øyer kommune, Rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer.