Terje Vollaug fra Maura på Romerike fikk sin pris for sitt varmt bankende hjerte for hesten siden han var 6 år. Vollaug er oppdretter, hingstholder- og eier. Han har gjennom årene avlet frem topphingster med 1.premie, mottatt utallige hingster og hopper til temming, og delt av sine kunnskaper og erfaringer med andre hesteinteresserte. Han er en svært verdig prisvinner.

Den andre hestkarprisen ble tildelt Mari Bådstø. En ivrig forkjemper for denne prisen var Maris ektemann Johan som gikk bort i sommer. Mari og Johan har stått for hestkarprisutdelingen i Gammelgarden i Bådstø gjennom 20 år, og Mari ble verdig prisvinner.

Gammelgarden var fullsatt og som vanlig var det trivelig hestekarstemning ved prisutdelingen som blir den siste i Bådstø.

Neste år blir arrangementet på Stav.

Årets hestekarer..jpg