Planutvalget i Øyer vedtok i møte den 08.09.2014 i sak 48/14, å legge forslag til retningslinjer for gjerdehold med veileder ut til offentlig høring. Høringsfristen ble satt til 01.12.2014.

I forbindelse med høringen vil det bli avholdt åpent høringsmøte torsdag 6. november kl 19.00. Møtested er møterom Lågen i Rådhuset på Tingberg.

Bemerk ellers at møtetidspunkt er forskjøvet med to dager siden utsendelsesbrevet om høringen, den 19.09.2014.

Vel møtt !