Kommunestyret vedtok i møte 30.10.2014, sak 79/14, med henvisning til plan - og bygningslovens § 11-14, å legge forslaget til kommuneplanens arealdel 2014 - 2025 ut til offentlig ettersyn. Forslaget omfatter hele Øyer kommune med unntak av kommunedelplanområde Øyer Sør.

I forbindelse med det offentlige ettersynet vil det bli avholdt åpent møte med orientering om planen i dag, mandag 17.november, kl. 19.00 på Øyer aktivitetssenter på Tretten

Du finner planens saksdokumenter her: Kommuneplanens arealdel - saksdokumenter

Vel møtt !