Øyer kommune har ledig et antall lærerstillinger fra 1.8.2019.

Det er behov for pedagoger innen flere fagområder, også spesialpedagogikk.

Det er også ledige stillinger for vernepleier, helsearbeider og barne- og ungdomsarbeider.

Utlysningen gjelder for kommunens barneskoler og ungdomsskolen.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Aurvoll skole:             Rektor Lars Høglien               tlf. 61 27 52 21/ 415 27 896

Solvang skole: Rektor Bjarne Nyrud                          tlf. 61 27 78 11/ 913 55 386

Øyer ungdomsskole: Rektor Stein Erik Uhlen          tlf. 61 27 55 01/ 412 35 709

 

Tilsetting i kommunen på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

 

Søknadsfrist: 26. april 2019.