Det vil mellom klokken 14.00 og 15.00 bli sendt ut en nødvarsel på mobil til de som oppholder seg innenfor "Hans" sitt nedslagsfelt. Varselet blir sendt på engelsk, tysk og norsk.  

I dag vil det bli sendt ut nødvarsling til de som oppholder seg i områder som er påvirket av uværet. Nødvarslingen blir brukt for å særlig nå turister, folk som er på reise i Innlandet og folk som ikke får med seg norske nyheter. I Innlandet er det blant annet mange kommuner med fjellområder der mange turister er på tur i disse dager. Nødvarslingen på mobil hjelper oss å nå fram til disse. Vi samarbeider med politiet og andre statsforvalterembeter om utsendingen av nødvarslingen.

Nødvarslingen blir sendt til de som oppholder seg innenfor nedslagsfeltet for «Hans».

Meldingen blir sendt ut på norsk, engelsk og tysk og viser til oppdaterte varsler og råd på https://www.yr.no/nb/ekstrem/hans

Dette skjer når du får et nødvarsel:

  1. Telefonen vibrerer og spiller av en høy, sireneaktig lyd.
  2. På skjermen kommer det en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre. Hvis telefonen din støtter tekst til tale kan du få meldingen lest opp.

På vegne av SFIN Beredskap