Hvis du opplever dårlig dekning til internett eller mobiltelefon ønsker vi tilbakemelding fra deg. Du kan si fra til oss via Facebook eller ved å sende mail til postmottak@oyer.kommune.no

Fortell oss adressen der det er dårlig dekning, og om dette gjelder internett eller mobiltelefon.

Øyer kommune vil gjøre det vi kan for å bedre forholdene, sier ordfører Brit Kramprud Lundgård.